Aanmelden

De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats via het inschrijfformulier. Hiermee kunt u uw kind formeel aanmelden. U kunt dit formulier opvragen via info@pelikaanschool.com of downloaden via deze link.

Hoe u van inschrijving naar aanname gaat staat beschreven in het document ‘Aannamebeleid basisschool De Pelikaan’. U kunt dit document via deze link downloaden.

Kinderen tot 4 jaar moeten worden aangemeld bij het OLB. Daar kunt u twee voorkeursscholen aangeven. U moet dit doen als uw kind 3 jaar oud is geworden. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen gewoon op school worden aangemeld.

Verder is het van belang om te weten dat een aanmelding van een nieuwe leerling ook moet worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. De verantwoordelijke leerplichtambtenaar op Bonaire is mevrouw J. Martis. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met haar opnemen via telefoonnummer +599 7172211.