Inspectierapport

De inspectie van het onderwijs heeft op 20 maart 2018 een onderzoek uitgevoerd naar aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving op onze school. De conclusies van dit onderzoek kunnen worden beschouwd als een integrale beoordeling op basis waarvan de scholen en hun besturen kunnen werken aan het consolideren en borgen van de bestaande kwaliteit.

De inspectie was de afgelopen twee schooljaren tevreden over de kwaliteit en de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school. Een uitdaging voor het hele team en het bestuur om deze lijn de komende jaren vast te houden.

Mocht u het volledige inspectierapport willen inzien, klik dan op deze link.