Leerplicht

De leerplicht ambtenaar heeft een toezichthoudende taak met betrekking tot de uitvoering van de leerplichtwet.

Op Bonaire is ieder kind dat de vierjarige leeftijd heeft bereikt leerplichtig. Dit betekent dat de kinderen dan naar één van de zeven basisscholen moeten gaan om onderwijs te ontvangen. Eenmaal op school, heeft de school een inspanningsverplichting en moet verzuim tot een minimum worden beperkt.

Met ingang van 17 maart 2014 handhaaft het directoraat Zorg & Welzijn/afdeling Leerplicht, het verzuimprotocol zoals deze is uitgegeven aan de directie en de scholen in januari 2013 conform de leerplichtwet BES. Indien de scholen zich niet houden aan deze richtlijnen zullen zij worden aangeschreven door het directoraat Zorg & Welzijn/afdeling Leerplicht. Een kopie hiervan zal worden doorgestuurd naar de Onderwijs Inspectie Caribisch Nederland en OCW.

Controle kan op meerdere manieren plaatsvinden. Eén van die mogelijkheden is dat er controles kunnen plaatsvinden in de klassen (leerlingentelling).

De verantwoordelijke leerplichtambtenaar op Bonaire is Jemima Martis. Voor meer informatie over de leerplichtwet kunt u met haar contact opnemen via telefoonnummer +599 7172211.