Naschoolse opvang

Op de Pelikaan wordt er naschoolse opvang aangeboden door een extern bedrijf met wie wij samenwerken, Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire.

 

Voor meer informatie:

Website:

https://www.facebook.com/stichtingprofessionelekinderopvangbonaire/