Schooltijden

 

Volgens de wet moeten kinderen tenminste 880 uur op jaarbasis les krijgen. De totale onderwijstijd op onze school bedraagt 1050 uur op jaarbasis.

Dit heeft ons doen besluiten dat de schooltijden vanaf het schooljaar 2014 - 2015 voor de kleuters worden gewijzigd. Het betreft hier de kinderen van de groepen één. Momenteel zijn dit twee groepen. Deze allerkleinsten krijgen op woensdag vrij. Ondanks deze vrije dag voldoen wij als school nog ruimschoots aan de verplichte onderwijs tijd.

Met deze oplossing worden ouders niet geconfronteerd met verschillende lestijden voor kinderen uit één gezin, die in verschillende groepen zitten.

De schooltijden zien er als volgt uit:

groep 2 t/m 8: 07.30 - 12.45 uur maandag t/m vrijdag

groep 1 heeft dezelfde schooltijden, echter de woensdag is vrij.
Wij bieden voor die ouders die dat wensen een professionele opvang aan op school. Dit wordt verzorgd door onze partner Eigen Wijzer. Zij verzorgen tevens de naschoolse opvang.

 

Alle kinderen worden om 07.20 uur op school verwacht.