Groep 1/2a

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Groep 1/2A is een combinatiegroep bestaande uit 26 leerlingen. We werken thematisch in onze klas. Dat betekent dat er ongeveer 6 weken 1 thema centraal staat. De hele klas wordt ingericht naar aanleiding van het thema waar we aan werken. Kinderen leren spelenderwijs en worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Bij bijvoorbeeld het thema de indianen wordt er een tipi tent en een kampvuur gebouwd in de poppenhoek.  Themagericht werken sluit vooral aan op het beleven van plezier en dat bevordert het leren.

Er is een kiesbord in de klas aanwezig met naamkaartjes waarop de kinderen kunnen kiezen waar ze willen spelen die dag. Iedere week staat er een werkje van de week op het programma. Alle kinderen kunnen zelf aangeven in die week wanneer ze dit willen maken. Dit gebeurt om het zelfstandig keuzes maken en plannen al in een vroeg stadium te bevorderen. Iedere dag hebben we hulpjes in de klas die de juf meehelpen. Iedere leerling neemt een stuk fruit mee naar school en dat fruit wordt gesneden en gedeeld op de fruitschaal. We willen kinderen leren om te delen en om gezond te eten. Iedere dag maken we gebruik van de speelzaal waarin er ruimte is om beweging aan te bieden. Er is een klimrek aanwezig, matten, ringen, kasten.  Kortom genoeg materialen om met veel plezier te kunnen gymmen.

Mocht uw kind starten dit schooljaar bij mij in de klas ik heet u en uw kind van harte welkom!