Groep 6

In groep 6 leren de kinderen de basis van taal, wat is bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord en de persoonsvorm in een zin. Daarnaast worden de spelling- en woordenschat woorden voor sommige kinderen een uitdaging. Voor het vak rekenen is er een nieuwe methode binnen de school: “ De wereld in getallen” . De methode komt tegemoet aan het niveau en tempo van ieder kind. Kinderen in groep 6 leren om zelfstandig te werken en te leren van elkaar. De groep is samen verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. De leerkracht gaat dit jaar de kernwaarden (1 vertrouwen, 2 respect, 3 doorzetten/moed, 4 eerlijkheid, 5 openheid/kwetsbaarheid, en 6 nee en sorry durven zeggen) behandelen om zo samen met de kinderen een fijne en veilige sfeer in de klas (en op school) te waarborgen.

De kinderen krijgen de ruimte om talenten te ontwikkelen d.m.v. creatieve vakken en projecten die behandeld zullen in 4x wijzer, wat betrekking heeft op kennis van de wereld. Op de Pelikaan en in groep 6 spreken we de kinderen positief aan en vinden we dat belonen van goed gedrag een effectief middel is om negatief gedrag te veranderen. We streven erna om allemaal met een goed gevoel op school en in de klas te zijn zodat groei kan plaats vinden.