Voor alle groepen geldt dat we het maximale uit de kinderen willen halen. In groep 1 noemen we dit spelend leren en wordt er thematisch gewerkt. De leerkrachten zijn erop attent dat hier ook de leerdoelen worden behaald.

In groep twee wordt er nog steeds veel gespeeld, waarnaast er meer wordt gewerkt vanuit de methoden. Dit is voor de kinderen al een opstap naar groep drie.

Vanaf groep drie werken we volledig uit de methoden en is er daarnaast nog steeds tijd voor ontspanning in de vorm van spel, muziek, handvaardigheid, etc.

Het spreekt voor zich dat vanaf groep vier steeds meer de nadruk komt te liggen op resultaatgericht onderwijs, zodat de aansluiting met het middelbaar onderwijs gemaakt kan worden.