Kalender

Hier vindt u de meeste informatie van het lopende schooljaar vastgelegd in een activiteitenkalender, vakantieschema en lesrooster vakleerkrachten.

Het kan zijn dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen optreden. Via de Nieuwsbrief en de mededelingen op de website zorgen wij voor een actueel overzicht.