Management team

Het management van onze school bestaat, naast de directeur, uit de adjunct-directeur en een intern begeleider (IB-er). In samenwerking met de leerkrachten zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs en het pedagogisch klimaat op school. Op verzoek sluit de co├Ârdinator HR af en toe ook bij het MT aan.

De professionaliteit is en wordt gewaarborgd door het regelmatig volgen van bijeenkomsten en diverse studies. Het management team bewaakt tevens de structuur van de werkwijze binnen onze school, ook wel klassenmanagement genoemd. 

De grote lijnen worden binnen het MT besproken en dit wordt gedeeld met het team. De begeleiding van de collega's zal door de leden van het MT worden gedaan.