Caroline de Jong 

Mijn naam is Caroline de Jong en ik ben sinds augustus 2013 werkzaam op BS De Pelikaan.
Ik ben in 2006 begonnen in het Speciaal Basisonderwijs in Nederland, waar ik drie jaar lang heb gewerkt en ook de Master Special Educational Needs heb afgerond als gedragsspecialist. Hierna ben ik vier jaar werkzaam geweest op Curacao als leerkracht van een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen op BS De Pelikaan als remedial teacher. Na drie jaar met plezier gewerkt te hebben als remedial teacher, neem ik nu de taak van de interne begeleiding op mij.

Bij ons op school heeft de interne begeleider de taak om het onderwijs voor alle leerlingen in samenspraak met de directie, leerkrachten en ouders zo goed mogelijk te organiseren.
Als uw kind naar school gaat, heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. Als er tijdens de ontwikkeling van het kind vragen rijzen die noch de leerkracht, noch de ouders kunnen
beantwoorden, dan komt de interne begeleider in beeld.

Ik kijk uit naar weer een mooi schooljaar!

 

Anshila Nanhkoesingh

Beste ouders/verzorgers .. zo begint meestal mijn email die ik naar ouders stuur  .. of goedemorgen, basisschool de Pelikaan .. met Anshila! als ik de telefoon op neem.

De meeste mensen kennen mij wel, maar voor degene die dat niet doen wil ik me hierbij kort even voorstellen: Sinds 2011 werk ik als officemanager op de Pelikaan en dit doe ik met heel veel plezier. In deze functie ben ik zo'n beetje de spin in het web voor alle niet onderwijskundige zaken die spelen op de school. 

Niet alleen ouders maar ook de kinderen kunnen altijd bij mij terecht voor van alles. Of het nu is voor het oplossen van een verstopte toilet of voor het strikken van veters! Het contact met zowel de ouders, als de kids op onze multi-culti-school vind ik zeer belangrijk en plezierig.

Zelf ben ik ook moeder ....van 3 kinderen en woon ik met mijn partner (Harry) al 4 jaar op dushi Boneiru. Vanaf schooljaar 2014-2015 ben ik drie dagen gaan werken i.p.v. vijf. Enerzijds omdat mijn jongste kind nog niet schoolgaand is en dus veel tijd vraagt, anderzijds omdat ik me meer wil bezighouden met de verdere ontwikkeling van mijn webwinkel voor hippe, betaalbare mode (Lazyshoppingbonaire!). Wil je meer van me weten, klop dan gerust op mijn deur!

Vera Dohmen 

Tom Schepers

Hallo, ik ben Tom Schepers. Ik ben sinds mei 2017 werkzaam op deze leuke school als congiërge. Hiervoor ben ik werkzaam geweest op een asielzoekerscentrum in het mooie Achterhoek. Ik hoop op de Pelikaan leuke jaren mee te maken als congiërge.