Bestuur en directie

Stichting Leren is Leuk

Kaya Amsterdam #3

Kralendijk

Tel.: 7174301


EOZ

Expertisecenter Onderwijs en Zorg

Bulevar Gobernador Nicolas Debrot #64

Kralendijk

Tel.: 7174144


Centrum voor Jeugd en Gezin

Kaya Princes Marie #7

Kralendijk

Tel.: 7157201


Leerplicht

Dhr. H Emerencia

Plasa Reina Wilhelmina #1

Tel.: 7172211


Inspectie basisonderwijs Tilburg (Europees Nederland)

Postbus 88

5000 AB Tilburg

Tel.: 0031886696354


Vertrouwenspersoon

Mw. I .Gould

Tel.: 7824558, email: multitaskbonaire@gmail.com