1.1 Naam en identiteit

Basisschool de Pelikaan is een openbare basisschool op Bonaire. Onze instructietaal is Nederlands.

Met Nederlands als instructietaal in het onderwijs heeft de school zich tot doel gesteld, om kinderen optimaal voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving waarin de kinderen opgroeien. De cultuur en samenleving van Bonaire vindt op allerlei gebieden binnen de school haar weerklank. Dit betekent dat de Pelikaanschool dus geen Nederlandse school is, die u direct kan vergelijken met een school in Nederland.

De Pelikaanschool is een bijzonder neutrale basisschool. Dit houdt in dat er niet uitgegaan wordt van een specifieke levensovertuiging. We hebben echter als doel om respect te tonen voor alle levensovertuigingen, zonder te veroordelen en zonder vooroordelen te hebben. Op deze manier zullen alle kinderen en ouders zich welkom voelen op onze school.
Wie wij zijn is de basis voor de keuzes die we maken.

De openbare identiteit wordt op school zichtbaar in de keuzen voor zaken als zorgbreedte, intercultureel onderwijs, het overdragen van kennis over geestelijke stromingen, mondiale vorming, roldoorbreking en de omgang met elkaar die uitgaat van gelijkwaardigheid.
Onze identiteit krijgt mede gestalte door een open en respectvolle benadering van de multiculturele samenleving, die zo kenmerkend is voor ons eiland.
Pluriformiteit, tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding zijn voor ons taakstellende begrippen.
Onze school wil zich profileren als een basisschool die zich ontwikkelt naar een educatief centrum van 3 tot en met 12 jaar. 

1.2 Situering van de school

De school ligt net buiten het centrum van Kralendijk. De leerlingen wonen in verschillende woonwijken, verspreid over het eiland. Veel ouders brengen hun kinderen met de auto.

Er is een parkeerplaats aangelegd om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Alle leslokalen zijn voorzien van airconditioning.  

1.3 Schoolleiding

De Pelikaanschool kent een Raad van Toezicht (R.v.T.) en een directeur/bestuurder. De R.v.T. vergadert 6 keer per jaar samen met de directeur/bestuurder.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • ... (voorzitter)
  • ... (secretaris)
  • Michele Celestijn-Knuf
  • Eric Sinke
  • Marga Buys 

Mail adres: rvt(at)pelikaanschool.com