9.1 Het belang van betrokkenheid van de ouders/verzorgers

We vinden het belangrijk dat de school goed contact heeft met de ouders/verzorgers. De leerkrachten hebben natuurlijk hun verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. U mag ervan uitgaan, dat afspraken nagekomen worden en dat er verantwoord les wordt gegeven. De school mag daar ook altijd op worden aangesproken.

Wat verwachten wij van u:

 • Dat de kinderen naar school komen in het T-shirt dat vanaf het schooljaar 2014 – 2015 verplicht is gesteld.

 • Helpen met het handhaven van de schoolafspraken.

 • Instemmen met het hele onderwijsprogramma.

 • Ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn en op tijd van school gehaald worden.

 • Opbellen of een briefje meegeven als de kinderen niet op school kunnen komen.

 • Opletten dat waardevolle spullen thuis blijven.

 • Verplichting om op rapportavonden aanwezig te zijn en zich aan afspraken met de leerkracht en/of intern begeleider te houden.

We vernemen graag van u als u ergens mee zit. In eerste instantie is het altijd goed om problemen te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind. Heeft u daarna nog behoefte aan een gesprek met de intern begeleider of directeur, dan zijn zij altijd bereid om u te woord te staan. Vooraf een afspraak maken geniet zowel bij de leerkracht als bij de intern begeleider en de directeur/bestuurder de voorkeur. Er wordt dan tijd voor u vrijgemaakt. Uw kind is niet alleen gebaat bij goed onderwijs, maar zal ook vanuit het gezin ondersteund moeten worden. Dit kan op allerlei manieren gebeuren: betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken, het bezoeken van informatieavonden of het meehelpen op school. U begrijpt het al, we vinden het zeer belangrijk dat ouders meedenken en meehelpen. Wij hechten veel belang aan ouderparticipatie. Wij proberen daarom een school te zijn, die laagdrempelig is voor ouders. Door mee te werken aan activiteiten binnen de school, door uit te spreken wat u dwarszit of juist goed bevalt, leren wij elkaar beter kennen en worden de standpunten van elkaars handelen sneller duidelijk. Om de drie jaar krijgt u de gelegenheid uw mening over de school te geven door middel van een oudertevredenheidonderzoek. In het schooljaar 2014 – 2015 zullen wij deze tevredenheidonderzoek opnieuw afnemen.

9.2 Informatievoorziening aan de ouders

De Pelikaan hecht grote waarde aan goede informatie aan de ouders/verzorgers en probeert dat op vele manieren te realiseren. Naast de informatie op onze website, maken wij daarbij gebruik van de volgende mogelijkheden:

 

 • Het persoonlijk contact
 • Informatieavonden. Aan het begin en eind van het cursusjaar organiseren we voorlichtingsavonden. Op de eerste avond krijgt u informatie over de werkwijze, de gebruikte methoden, regels en afspraken (o.a. over huiswerk). Tevens wordt in groep 8, tijdens de voortgangsgesprekken uitleg gegeven over het voortgezet onderwijs.
 • Rapportgesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Mocht er eerder aanleiding zijn i.v.m. problemen met uw kind, dan neemt de leerkracht zelf contact met u op. Wanneer u zich als ouder/verzorger zorgen maakt, kunt u altijd langskomen voor een gesprek met de leerkracht of intern begeleider.
 • De nieuwsbrief wordt 1 maal per 14 dagen aan de ouders verstuurd. Met dit schrijven houden we u op de hoogte m.b.t. activiteiten bij ons op school.
 • Op de Maandkalender kunt u alle activiteiten van de betreffende maand nog eens lezen.

9.3 Ouderhulp

Hulp van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u zin om de daad bij het woord te voegen, geeft u zich dan op voor de diverse activiteiten. Een aantal activiteiten zijn o.a. hulp bij sportactiviteiten, hulp bij handvaardigheid, het schoonmaken van materialen, kinderen begeleiden naar de sporthal en nog veel meer zaken. Bij de groepsleerkracht kunt u alle informatie krijgen.

 

9.4 Ouderraad (OR)

Momenteel hebben wij nog geen actieve ouderraad. We zijn druk opzoek naar enthousiaste ouders. Mocht u geïnteresseerd zijn, stuurt u dan een mailtje aan or(at)pelikaanschool.com.

9.5 De Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zit een aantal ouders/verzorgers en leerkrachten die samen een 5 tal momenten per jaar praten over het beleid en de organisatie van de school.

 

Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

 

 • Anne_Mieke Oudshoorn: Voorzitter (ouder)
 • Farida Telgt: Ouder
 • Elly den Holder: Secretaris (leerkracht)
 • (vacature): Leerkracht

Het mailadres van de MR is: mr(at)pelikaanschool.com.