2.1 Visie

De Pelikaanschool staat voor uitdagend onderwijs.

Talenten worden gezien en er is ruimte voor verdere ontwikkeling.

Met een brede kijk op de wereld blijven de kinderen hier zichzelf en hun omgeving verrijken.

2.2 Missie

Met een gepassioneerd team zorgen wij met elkaar voor een veilige, uitdagende (leer)omgeving, waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Wij houden rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid wordt ingezet om tot leren te komen.

Met aandacht voor cultuur, natuur en maatschappij helpen wij de kinderen op weg naar het worden van bewuste, zelfstandige individuen.

Waar geloven we in?

We geloven dat ieder kind er toe doet. Een kind dat een bijdrage levert; thuis, op school en hier op Bonaire waar zij of hij woont. Nu en in de toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat ieder kind van zichzelf al zo bijzonder is, dat elk kind vooral zichzelf moet blijven om het verschil te maken.

Wat zien we?

We zien een prachtige wereld waarin ontwikkelingen zich in snelle vaart opvolgen. We zien blije kinderen die graag naar school toegaan. We zien onderwijs waarin prestaties en cijfers steeds belangrijker worden.

2.3 Kernwaarden

Natuurlijk helpen wij de kinderen het beste uit zichzelf te halen. Dat gebeurt op elke school.

Het team van de basisschool de Pelikaan is herkenbaar aan:

Toewijding

Wij bieden niet zomaar lessen aan, maar we willen echt voor de kinderen gaan. Dat is voor ons toewijding. We gaan er voor om de kinderen te geven wat ze nodig hebben.

Die toewijding zie je bij de leerkrachten van onze school.

Verbinding

De kinderen staan niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een geheel.

In de eerste plaats is er de verbinding met de eigen groep en de leerkracht.

Daar achter bevindt zich een grotere groep van mede- en oud-leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Die verbinding voelen wij ook. Op school werken we samen, vallen we op elkaar terug en leren we van en met elkaar.

Die verbinding is er ook met ouders: samen vormen we de gemeenschap waarin onze kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Ontspanning

Werken en presteren kan alleen wanneer er ruimte is voor ontspanning. Binnen onze school is er ruimte om te ontspannen en ook de successen te vieren. Dat gebeurt in de groep, maar ook met de hele school en andere betrokkenen.
Ontspanning is wat ons betreft het ideale tegenwicht voor inspanning (balans in het leven). 

2.4 Ambitie

Wij willen de talenten van kinderen maximaal ontwikkelen. “Onze leerlingen voelen zich hierbij veilig en begrepen”. Zij genieten, zijn vrolijk, enthousiast en gedreven.

Wij streven ernaar om ouders en verzorgers betrokken te laten zijn bij het ontwikkel- en leerproces van hun kinderen. Samen ondersteunen we de kinderen bij ons op school.

Samengevat

Wij zijn een openbare basisschool op Bonaire, met een eigen identiteit.

We hebben als school een duidelijke missie en visie.

Onze kernwaarden geven aan waar wij als school herkenbaar aan zijn.

De kerneigenschappen (uitgewerkt vanaf pg 10) staan voor de kracht van het team bij ons op school.

Wij zijn een school die aandacht heeft voor en trots is op onze kinderen die iets willen bereiken!