Prikbord

Welkom op het prikbord van onze school.

Op deze plek kunt u niet alleen de tweewekelijkse nieuwsbrief van onze school vinden, maar ook de mededelingen van de directeur, de Ouderraad (OR), de Medezeggenschapsraad (MR) en de leerlingenraad.

Klik op een van de onderdelen om bij de informatie te komen waarna u op zoek bent.