Leerlingenraad

Ieder jaar worden er leerlingen vanuit de groepen 4 t/m 8 gekozen om zitting te nemen in de leerlingenraad. De leerlingen krijgen een budget van $100,- om hun plannen uit te voeren. Ze houden ongeveer 5x per jaar een vergadering met iemand van de directie en een leerkracht. 

 

De notulen van het schooljaar 2016-2017 zijn hieronder te lezen:

Notulen leerlingenraad 15 november

Notulen leerlingenraad 17 januari