VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Op onze school is er een ouderraad, welke zich ten doel stelt om samen met het schoolteam elk schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op de BS De Pelikaan nog aantrekkelijker maken. Dit doen zij middels de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. Een financiële verantwoording vindt ieder jaar plaats tijdens de algemene jaarvergadering. Daarom doen we ook voor het schooljaar 2018-2019 een beroep op u voor een vrijwillige ouderbijdrage van $ 25,- per kind. Hierbij is het sinterklaascadeau van uw kind inbegrepen.

Wij verzoeken u het totaalbedrag uiterlijk vóór 30 november contant te betalen. Vanaf 7 november kunt u het bedrag in een envelop voorzien van naam en groep van uw kind bij Ilja (Office Manager) afgeven. In onderstaand schema ziet u welke bijdrage voor u van toepassing is: Aantal kinderen op school Ouderbijdrage Totaalbedrag : 1e kind op school $ 25,00 2e kind op school $ 20,00 3e kind op school $ 15,00

De voorbereidingen voor diverse activiteiten zijn inmiddels in volle gang. Wij doen als ouderraad ons best om er voor uw kind een onvergetelijk schooljaar van te maken.

Bij voorbaat dank,

Namens de ouderraad BS de Pelikaan

Mariella Djamin, voorzitter

Met vragen kunt u bij mij terecht op telefoonnummer 781 0046 of 7810179, of kunt u contact opnemen met Gerald Kolenbrander, directeur Basisschool De Pelikaan op 717-4301.